Samorząd szkolny

 


 

 

FORMY REALIZACJI PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

W R Z E S I E Ń

*Udział pocztu sztandarowego w inauguracji nowego roku szkolnego

*Udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej

*Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca

 

P A Ź D Z I E R N I K

*Udział pocztu sztandarowego w ślubowaniu klas pierwszych

*Dzień Edukacji Narowowej - przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły oraz emerytów, konkurs

 

L I S T O P A D

*Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich - Święto Niepodległości

*Udział w akcji charytatywnej "Góra Grosza"

*Dzień życzliwości

 

G R U D Z I E Ń

 

*Spotkanie z Mikołajem dla klas "0" i "I"

*Konkurs na łańcuch choinkowy

*Przygotowanie kartek świątecznych dla emerytów i osób samotnych

 

S T Y C Z E Ń

*Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

 

L U T Y

*Poczta Walentynkowa

*Ostatki Samorządowe

M A R Z E C

*Dzień Kobiet

*I Dzień Wiosny

 

K W I E C I E Ń

*Międzyklasowy Turniej Wiedzy Przyrodniczo - Matematycznej

 

M A J

*Pokaz Talentów

 

C Z E R W I E C

*Turniej Piłkarski

 

*

*Dzień z rekwizytem - raz w miesiącu, cały rok szkolny

*Numer bez pytania - raz w tygodniu (piatek), cały rok szkolny

*Dzień bez stresu - raz w miesiącu, cały rok szkolny

 

Odsłony: 8412