W i e m, p a m i ę t a m, przestrzegam!

 

 

 

 

 

INTERNET NIE JEST ANI DOBRY, ANI ZŁY.


JEST TAKI, JACY SĄ LUDZIE, KTÓRZY Z NIEGO KORZYSTAJĄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 10  z a s a d  k o r z y s t a n i a...

 

 

1. Nigdy nie wysyłaj obraźliwych przesyłek przez pocztę internetową.


2. Obcym osobom nie podawaj hasła do swoich profilów internetowych.

 

3. Nigdy nie umieszczaj nielegalnych informacji.


4. W Internecie nie umieszczaj obraźliwych słów.


5. Nie rozpowszechniaj wirusów.


6. W Internecie nie zakłócaj pracy innych.


7. Nieznajomym w Internecie nie podawaj swoich danych osobowych.


8. W sieci, jeżeli dzieje się coś, co ciebie zaniepokoiło powiedz o tym rodzicom lub zaufanej, dorosłej osobie.


9. Jeżeli logujesz się na strony internetowe uważnie czytaj ich regulamin.


10. Stosuj zasady netykiety, czyli w Internecie nie obrażaj nikogo. 

 

Odsłony: 3115