PCK

 

    

 

O p i e k u n o w i e 

 

Daria Wieteska

Bogusława Jastrzębska

Aneta Mirgos

Katarzyna Świderek

Marzena Piątkowska

 

 

P L A N   P R A C Y

S Z K O L N E G O   K O Ł A   PCK

w roku szkolnym 2015 / 2016

 

 Lp.

Zadania

 Formy realizacji

 Odpowiedzialni

 Termin

 Uwagi

1.

Aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy innym

spotkania i zebrania członków SK PCK

Opiekunowie SK PCK

cały rok szkolny

 

2.

Doskonalenie umiejętności bezpiecznego zachowania się dzieci w sytuacjach życiowych

konkursy plastyczne

gazetki

spotkania pogadanki

dyżury pomocnicze

Opiekunowie SK PCK

wg harmonogramu działań SK PCK

wystawa prac pokonkursowych

regulaminy

kronika

3.

Kształtowanie i utrwalanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych

gazetki tematyczne

pogadanki

konkursy

inscenizacje

akcje

Opiekunowie SK PCK

cały rok szkolny

sprawozdania

4.

Uwrażliwianie na piękno przyrody i otaczającego świata oraz uświadomienie konieczności dbania o środowisko

plakaty

zbiórki baterii i płyt CD oraz DVD

Opiekunowie SK PCK

wg harmonogramu działań SK PCK

kronika SK PCK

5.

Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych i niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi

zbiórki

wizyta w szpitalu

Opiekunowie SK PCK

wg harmonogramu działań SK PCK

 

 

 

F O R M Y   R E A L I Z A C J I  

P L A N U  P R A C Y  PCK

w roku szkolnym 2015 / 2016

 

 

 

W R Z E S I E Ń

 

                                            * Wybór samorządu SK PCK

                    * "Jabłka za grosze" - pozyskanie sponsorów i rozpoczęcie akcji

* "Bezpieczna droga do i ze szkoły" - spotkanie z policjantem dla klas II-VI

  

P A Ź D Z I E R N I K

 

* Kontynuacja akcji "Jabłka za grosze"

* Ustalenie harmonogramu dyżurów pomocniczych

 

L I S T O P A D

 

                 * Dyskoteka "Andrzejkowa" połączona z konkursami

     * Akcja "Oddaj Krew"

 

 

G R U D Z I E Ń

 

* Zbiórka darów "Szlachetnej Paczki"

  

S T Y C Z E Ń / L U T Y

 

                                * "Higiena jamy ustnej" - spotkanie ze stomatologiem

                           * "Dbam o zęby" - inscenizacja

                   * Zbiórka darów na "Dzień Chorego" i przekazanie ich do szpitala w Rawie Mazowieckiej

                                    * "Bezpieczeństwo zabaw zimowych" - spotkanie ze strazakiem dla klas 0-VI

                                                  * "Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie" - konkurs plastyczny dla klas 0-III

 

M A R Z E C

 

* "Wygraj z przeziebieniem" - spotkanie z lekarzem

 

K W I E C I E Ń

 

* Zbiórka płyt CD / DVD

* Konkurs ekologiczny dla klas IV - VI

* Wykonanie laurek dla Rawskiego Związku Emerytów i recistów

 

M A J

 

                                                    * "Zdrowe żywienie" - inscenizacja

    

C Z E R W I E C

    

* "Bezpieczne wakacje" - spotkanie z KPP, Strażą Pożarną i WOPR

 

 

20150922 140019

20150922 140003   20150922 135858

20150922 135942

20150924 102909

DSC05353

DSC05367

DSC05388

Odsłony: 6768