https://www.viagrasansordonnancefr.com/

 

 


 

U Ś M I E C H· J E S T· S Z C Z Ę Ś C I E M· D Z I E C K A

 


 

 

Makuszyński Kornel (1884-1953), polski prozaik i publicysta.

 

Studia z zakresu filologii polskiej i romańskiej ukończył na Uniwersytecie Lwowskim. 1908-1910 przebywał w Paryżu. Swoje utwory publikował od 1901 roku. Od 1915 roku mieszkał w Kijowie, gdzie aktywnie współtworzył
polskie życie kulturalne. Publikował wiersze patriotyczne, nowele, opowiadania, felietony i powieści.
 
Jest autorem:1kornel
popularnych utworów dla dzieci i młodzieży np.
 *Bardzo dziwne bajki (1916),
powieści
 *O dwóch takich, co ukradli księżyc (1928, ekranizacja 1962), 
 *Przyjaciel wesołego diabła (1930), 
 *Panna z mokrą głową (1933), 
 *Wyprawa pod psem (1936), 
 *Awantura o Basię (1937), 
 *Szatan z siódmej klasy (1937), 
 *Szaleństwa panny Ewy (1957), 
ilustrowane  
 *Przygody Koziołka Matołka (część 1-4, 1933-1934) 
 *Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki (część 1935-1936).
 

 

 Książki te miały wiele wznowień i tłumaczeń na języki obce.

W nich zawarł on elementarne wartości etyczne, ucząc,

jak należy kochać drugiego człowieka i dostrzegać w świecie dobro.

Styl Kornela Makuszyńskiego nacechowany jest pełnym wdzięku humorem,

liryzmem, a z treści utworów promieniuje radość życia i zauroczenie pięknem świata.

Poprzez swoje książki pisarz uczy, jak odkrywać w innych ludziach dobro,

wrażliwość i piękno oraz jak otwierać się na ich potrzeby.

Miłość do ludzi i świata była tą siłą, która stale kierowała piórem twórcy.

 

Utwory Kornela Makuszyńskiego są dziełami o nieprzemijających walorach dydaktycznych. 

Na jego książkach - zawsze pełnych słońca i miłości - 

wychowują się kolejne pokolenia Polaków, niekoniecznie tylko te najmłodsze. 

Dzieje się tak, ponieważ przepojone są one najszlachetniejszymi wartościami 

i mądrą filozofią zgody na otaczający nas świat.

Odsłony: 5789