Oferta szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

stara się być szkołą przyjazną uczniowi,

to znaczy taką, żeby uczniowie z chęcią i uśmiechem przychodzili na lekcje.

Podstawową zasadą organizacyjną szkoły są małe zespoły klasowe.

Dzięki temu nauczyciele mogą traktować każdego z uczniów indywidualnie

i urozmaicać lekcje stosując nowoczesne metody nauczania,

a w klasach młodszych ucząc przez zabawę.

 

UCZNIOM KLAS ZEROWYCH ZAPEWNIAMY

* Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.

* Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej koncepcji pedagogicznej.

* Życzliwą i miłą atmosferę.

* Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

* Opiekę w godzinach od 7:30 do 16:30.

* Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.

* Naukę języka angielskiego - dwa razy w tygodniu.

* Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.

* Zajęcia rytmiki - 2 razy w tygodniu.

* Okolicznościowe imprezy i spotkania np. koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków.

* Wycieczki edukacyjne, przedstawienia teatralne, do lasu, parku, etc.

* Opiekę specjalistyczną logopedy, pedagoga i pielęgniarki.

* Możliwość korzystania z posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

* Codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu - prowadzimy gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

* W trosce o bezpieczeństwo dzieci wdrożone zostały procedury odbioru dziecka ze szkoły.

* Dla rodziców i opiekunów organizowane są uroczystości takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Wigilia itp.

 

UCZNIOM KLAS I ZAPEWNIAMY

*Bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie.

*Życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem.

*Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

*Wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznych sprawdzianów.

*Opiekę psychologa, pedagoga i logopedy.

*Zajęcia indywidualne i grupowe.

*Kompleksową opiekę pedagogiczno – psychologiczną.

*Zajęcia Integracji Sensorycznej.

*Przyjazne sale lekcyjne.

*Salę gimnastyczną przeznaczoną tylko dla uczniów klas „0” – III.

*Halę sportową MILENIUM.

*Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

*Bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

*Pracownię informatyczną.

*Możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

*Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012.

*Plac zabaw dla dzieci.

*Opiekę medyczną w gabinecie pielęgniarki.

*Ciekawe programy nauczania i wiele pomocy dydaktycznych.

*Bogatą ofertę imprez kulturalnych, konkursów, wycieczek.

*Organizujemy wyjścia do kina, wyjazdy do teatrów, różnorodne zajęcia dodatkowe czy imprezy szkolne nie są więc w naszej szkole rzadkością.

 

04   05

08

06   07

09

10   11

14

15   16

17

12   13

02

01   03

Odsłony: 2918