Biblioteka

  

Z a p r a s z a m y   d o   B i b l i o t e k i   S z k o l n e j

 

 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

od godz. 7.45 do godz. 14.30

wtorek

od godz. 9.30 do godz. 15.30

 

Nauczyciel - bibliotekarz:  M a r i a   S o b c z a k

 

 ekopracownia 001

ekopracownia 002

 

Oferujemy naszym czytelnikom między innymi:

 

1.      Księgozbiór liczący ok. 8016 woluminów, a w nim:

    o        lektury obowiązkowe (w ilości wystarczającej na co najmniej jedną klasę),

    o        nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych,

    o        klasykę literatury dziecięcej,

    o        poezję,

    o        literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,

    o         słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia, słowniki językowe,

    o        literaturę na temat Unii Europejskiej,

    o        materiały dotyczące patrona szkoły,

2.     Czasopisma dla nauczycieli i uczniów (14 tytułów).

3.     Zbiory multimedialne obejmujące:

   o        ekranizacje lektur,

   o        encyklopedie multimedialne,

   o        płyty CD ROM

4.     Zestawy podręczników i programy nauczania.

5.     Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły  oraz Szkolny Program Profilaktyki.

 

Pełnimy rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

Od roku 2007 dysponujemy czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

Stanowiska wyposażone są w:

>>system operacyjny Windows XP,

>> pakiet Office 2003 (Word, Excel, Power Point, Access),

Na każdym stanowisku zainstalowano ponadto wydawnictwa multimedialne:

>> Wielki Multimedialny Atlas Świata,

>> Encyklopedie i Słowniki PWN,

W ICIM można korzystać z:

  • zasobów edukacyjnych Internetu,
  • portali i serwisów edukacyjnych,
  • baz danych i katalogów online bibliotek,
  • bezpłatnych czasopism elektronicznych,
  • zasobów bibliotek cyfrowych,

a także przygotować prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Przygotowane materiały można zapisać na płytach CD, DVD lub pen -drive.

W efektywnym korzystaniu z Internetu pomocą służy nauczyciel bibliotekarz.

ICIM należy do czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM i jego przestrzegania.

 

Prowadzimy działalność pedagogiczną

 

  •  zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej,
  •  wycieczki do innych bibliotek,
  •  konkursy czytelnicze i inne imprezy biblioteczne,
  •  ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo i książkę (akcja uwalniania książek, akcja Cała Polska czyta dzieciom)
  •  obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

 

Rozwijamy zainteresowania czytelników

 

Przy bibliotece szkolnej działa:

Klub Asystentów Bibliotecznych

Głównym celem działalności Klubu jest chęć zaangażowania młodzieży w pracę biblioteki szkolnej oraz usprawnienie przepływu informacji na linii biblioteka szkolna - wychowawca klasy - uczniowie.
W Bibliotece działa także Zespół Asystentów Bibliotecznych , który spełnia rolę łączników pomiędzy nauczycielem - bibliotekarzem, wychowawcą a klasą, którą reprezentują.

 

Zapraszamy 

Odsłony: 10077