Dzień Europejczyka

 

 

             16.05.2011 roku uczniowie klasy VIa zaprezentowali na forum szkoły krótką

 

inscenizację pt:

 

 

"Europa da się lubić".

 

 

Program został przygotowany pod kierunkiem: p. M. Lewandowskiej, p. D. Dębskiej,

 

p. D. Wieteski i p. P. Melona.

 

Program artystyczny oraz prelekcja medialna przybliżyły uczniom naszej szkoły kraje Unii

 

Europejskiej, ich kulturę i najpiękniejsze zabytki.

 

"Podróż" po krajach Europy przypomniała o ciekawych miejscach, budowlach i

 

charakterystycznych cechach poszczególnych krajów członkowskich należących do

 

Unii Europejskiej.